Prabhu Dayal Mishra
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vishwatm.com
   (Voyage of an author, a visionary and a common man Prabhu Dayal Mishra)

Contact

Prabhu Dayal Mishra

9A, Amprapali Enclave, Chuna Bhatti,
Kolar Road, Bhopal,
MP, India 462016

Phone. +91 9425079072

 

President Maharshi Agastya Vedic Sansthanam
35, Eden Garden, Chunabhatti,
Kolar road Bhopal 462016

Phone-91755-2424469

Email: vishwatm@hotmail.com
         prabhu.d.mishra@gmail.com

Web : www.vishwatm.com

Blog : prabhu-mishra.blogspot.com

YouTube : brahmram

Facebook : Prabhu Mishra